FC2BBS

692
Name
Subject
Message
Image
E-mail Address
URL
Letter color
Password for Editting / Deletion (4-8 alphanumeric characters only)
See the preview (The content can be previewed to confirm before posting.)

Waiting for the administrator's approval.

2020/08/14 (Fri) 11:18:03

Waiting for administrator's approval for this posting.

Waiting for the administrator's approval.

2020/07/21 (Tue) 22:31:22

Waiting for administrator's approval for this posting.

Tilstandsrapport - Få 3 gratis tilbud - Erik URL

2020/07/19 (Sun) 19:19:11

For eksempel har 3D-trykte og præfabrikerede huse været spioneret i årevis som virkelige løsninger til overkommelige og hurtige boliger. Sådanne hjem tjener et dobbelt formål; de giver samtidig hurtigt boliger til mennesker i nød og reducerer mængden af ​​affald, der produceres i operationer, der ikke bruger præfabrikerede teknikker.
Som en anden teknik ser mange byer, der erkender deres manglende evne til effektivt at øge værdifulde kvadratmønstre på jorden, op for at opbygge. Ifølge en rapport fra Continental Bank er der potentiale til at bygge mere end 40.000 nye boliger på de mere end 20.000 bygninger, der er egnet til udvikling i dag.
Reduktion af boligomkostningerne hjælper naturligvis med at mindske boligkrisens indvirkning. Da projektets tidslinje er den dyreste boligpris - med andre ord, jo længere tid det tager, desto dyrere bliver det - vi kan drastisk reducere omkostningerne på boliger blot ved at strømline bygningsmetoderne gennem større arbejdsproduktivitet og standardiserede processer. som kan opnås gennem den intelligente anvendelse af byggesoftware.

Få 3 gratis forsikringstilbud - Erik URL

2020/07/18 (Sat) 23:47:16

Ligegyldig typen af forsikringsjob, som skal løses, så vil vi rigtig gerne lokalisere op til tre behjælpelige forsikringsmandfirmaer. Tegn en katteforsikring her og nu, 3forsikringstilbud.dk tilbyder at levere dig op til 3 relativ favorable forsikringstilbud. På vores internetportal tager vi ikke kommision for at løse opgaven med at indhente specialtilbud - det er nemlig total gratis at sende din forsikringsopgave til 3forsikringstilbud.dk.

Forsikringslovgivningen
Som ovenfor nævnt blev den første samlede forsikringstilsynslov vedtaget i 1959. Loven, der blev hilst med tilfredshed af forsikringserhvervet, havde 159 paragraffer. Den afløste den tidligere lovgivning fra 1904 om livsforsikring og fra 1934 om skadesforsikring. Samtidig blev der også vedtaget en ny pensionskasselov. Med udgangspunkt i denne lovgivning foregik der herefter i en årrække visse reguleringer, ligesom der indførtes mindre lovændringer i 1965, 1972, 1974 og 1975. Ved lovændringen i 1975 blev der indført et koncessionssystem, hvorefter alle forsikringsselskaber skulle have en koncession som forudsætning for at drive virksomhed.
Samtidig blev der indført nye regler for beregningen af den nødvendige egenkapital. Ved samme lejlighed blev den særlige lovgivning for bygningsbrand» forsikringer afskaffet. Ændringerne var en konsekvens af Danmarks indtræden i EF i 1973. Inden for en række tilgrænsende eller specielle områder blev der dog selvsagt også i disse år gennemført ny lovgivning. Som nævnt blev Lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) vedtaget i 1964, og året efter lov om Statsanstalten for Livsforsikring. Men den basale forsikringslovgivning hvilede stadig på de to “grundlove": forsikringsaftaleloven fra 1930 og forsikringstilsynsloven fra 1959. Man kan imidlertid sige, at ikke så snart havde Forsikringskommissionen udtrykt sin uforgribelige mening om lovgrundlagets tilfredsstillende karakter, før lovmøllen blev forsøgt startet op.


Copyright © 1999- FC2, inc All Rights Reserved.